درباره دکتر محمدحسین ارزاقی

دکتر محمد حسین ارزاقی یکی از مورد اعتمادترین جراحان بینی در ساری ، تجربه انجام صدها جراحی بینی را دارند و با کمک تجهیزات و علم به روز ، بهترین نتیجه را برای مراجعه کنندگان خود به عمل می آورند تا تمامی افراد ، با رضایت کامل مطب ایشان را ترک نمایند. اگر شما نیز مایلید در راهی قدم گذارید تا بینی خود را به زیباترین شکل فرمدهی کنید و با برطرف شدن مشکلات آن یک نفس راحت بکشید ، می توانید در اسرع وقت به مطب مراجعه کنید. ایشان همچنین خدماتی چون جراحی بینی ترمیمی را برای آن دسته از بیماران که از نتیجه جراحی قبلی راضی نیستند ، ارائه می دهند.

Call Now Button